Gregory Lo, den første kinesiske prest og biskop i den romersk-katolske kirke. Lo ble vunnet for kristendommen av fransiskanske misjonærer, døpt 1634. Han ble dominikaner i 1650 og arbeidet ved the dominikanske colleget i Manila før han vendte tilbake til Kina. Forfølgelser tvang misjonærene til å forlate landet i 1665, men Lo ble alene tilbake. Han reiste gjennom ti av Kinas provinser og omvendte og døpte 5000 mennesker på tross av forfølgelsene. Biskop fra 1685. Etter ham ble ingen kineser biskop før pave Pius 11 konsekrerte seks kinesiske biskoper i 1926.