Green Belt Movement, kenyansk miljøorganisasjon, grunnlagt 1977 av Wangari Maathai. Bevegelsen hadde sitt utspring i det nasjonale kenyanske kvinnerådet og har arbeidet for naturvern, utvikling av lokalsamfunn og bærekraftig utvikling. Særlig er bevegelsen kjent for sine aksjoner for treplanting for å motvirke nedhogging og forørkning av områder, sikring av mattilgang og utdanningsprosjekter innen miljøvern. Wangari Maathai har fått flere priser, bl.a. Sofieprisen 2004 og Nobels fredspris samme år.