Green, utdødd svensk uradelsslekt som er kjent siden begynnelsen av 1300-tallet. Slektens mest kjente mann var fogd i Stockholm Magnus Green (død ca. 1473), som var høvedsmann i Bergen 1453–55 og på Øland 1456–72, gift med Gjertrud Narvesdatter til Austrått. Hans sønn var riksråd Ivar Green (død etter 1495), hvis sønn var slektens siste mann, riksråd Magnus Green til Tidø, som ble halshugd under Stockholms blodbad 1520.