Gravenfoss, 17 m høy foss i Numedalslågen, Kongsberg kommune, Buskerud, nedenfor Skollenborg stasjon på Sørlandsbanen. Utbygd sammen med Labrofoss i Skollenborg kraftverk, samlet fallhøyde 60 m.