Grauballe, sted i Danmark, Midt-Jylland, kjent for funnet av et meget godt bevart myrlik, den såkalte Grauballemanden, fra føromersk jernalder. Se for øvrig moselik.