Gransherad er en tettbebyggelse i Notodden kommune, Telemark, 20 km nordvest for Notodden, ved den tidligere stasjon på Tinnosbanen av samme navn. Persontrafikken på denne banen opphørte i 1991.