Grafton Eliot Smith, britisk antropolog; regnes som opphav til forestillingen om at de fleste sider ved sivilisasjon hadde sitt opphav i Egypt, og at slike trekk ble spredt ved diffusjon eller ved kolonisering.