Gradus ad Parnassum, latinsk ordbok utgitt av jesuitten og pedagogen Paul Aler (Köln 1702). Den var forsynt med angivelse av de enkelte stavelsers kvantitet og tilføyelse av ensbetydende ord og dikteriske vendinger, så den kunne lette arbeidet for begynnere når de ville skrive latinske vers. Senere også brukt som tittel på andre lignende hjelpebøker.