Grønt nummer, telefonnummer som det er gratis å ringe til. Samtalene belastes den som har nummeret (unntatt samtaler i mobilnettet). Alle grønne nummer begynner med sifrene 800.