Grønningen fyr, fyr i Kristiansand kommune, Vest-Agder, ved innseilingen til Kristiansand. Opprettet 1878, forandret og forsterket 1960. Hvit steinbygning 14 m, lyset h.o.h. 19 m, lysvidde 9–12 nautiske mil. Tåkesignal (klokke) opprettet 1890, sirene 1920, forandret til tyfon 1938. Automatisert og avbemannet 1980.