Grønn silkesnegl, Elysia viridis, hører til bakgjelllesnegler innen orden Sacoglossa. Den har en meget spesiell biologi. Sneglen blir opptil 3 cm lang, mangler skall som voksen, og har et bladlignende utseende. Det skyldes at foten fungerer som parapodier, og danner store folder som kan dekke over ryggsiden. Grønn silkesnegl lever av encellete grønnalger, og inngår en eiendommelig symbiose med dem. Kloroplaster fra grønnalgene absorberes i sneglens celler og ved fotosyntese produseres karbohydrater som kommer sneglen til gode. Grønnalgene gir sneglen selv en grønn farge. Denne arten finnes i Nord-Atlanteren og Nordsjøen. Den lever på tang fra fjæresonen og nedover.