Grønhaugskipet, ble gravd ut av arkeologen Haakon Shetelig på gården Bø på Karmøy i Rogaland i 1902. I en stor gravhaug fantes restene av en ca. 15 m lang båt, og i denne var en mann blitt gravlagt med et rikt utstyr. Til det bevarte gravgodset hører rester av dyner, puter og fine tekstiler, et skår av et drikkebeger av glass og levninger av vokslys. Grønhaugskipet er årringsdatert til ca. 780 e.Kr., og selve begravelsen har funnet sted 10-15 år senere.