Grøndalsvatn i Voss kommune, øverst i Eksingedalen, utbygd til magasin (782–749 moh.) for Evanger kraftstasjon (330 MW). Naturlig avløp til Eksingedalselva (Ekso, Storelva). Grøndalsvatn er 1 av 3 vatn regulert til vasskraftformål av BKK allereie frå begynnelsen av 1970-åra.