Grøndalen i Hemsedal kommune, Buskerud, sidedal mot nordvest fra Tuv. Mange gårder. Gjennom dalen renner Grøndøla, som ved elvemøtet med Mørkedøla ved Tuv danner Hemsil. Grøndølas dalføre går lenger oppe over i Mørekvamdalen med setrer; fra Kljåen vardet sti til Vang i Valdres, Oppland. Ovenfor Kljåen heter dalen Kljådalen. Grøndølas øverste kilder ligger øst for Storeknippa (1648 moh.) i Vang kommune, Oppland.