Gröna Lund, fornøyelsespark i sørvestlige del av Djurgården, Stockholm; opprinnelig et lite vertshus som var meget populært på 1700-tallet og bakgrunnen for flere av Bellmans folkelivsskildringer. Et par gamle pittoreske småhus er nå overtatt av Bellmansällskapet og har bl.a. et «Bellmansrum». Fra 1883 har stedet hatt et tivolietablissement, som i løpet av 1920-årene utviklet seg til et stort, folkelig fornøyelsesanlegg.