Gråkallrennet, hopprenn i Gråkallbakken i Trondheim, arrangert første gang 1899 av Trondhjems Skiklub og til midt i 1950-årene den viktigste skikonkurransen nordenfjells, med konkurranser også i langrenn og kombinert. Status som hovedlandsrenn 1912, 1916, 1921, 1925, 1930 og 1932. Det siste hopprennet i Gråkallbakken, som ligger i sørøstskråningen av Gråkallen i Bymarka, ble arrangert 1985. Senere forfalt bakken som hoppbakke, men unnarennet benyttes fremdeles som skibakke.