Grådyb er en dyprenne i Vadehavet på vestsiden av Danmark, mellom Fanø og Jylland forbi Esbjerg. Bredden er 1 kilometer og dybden omkring 15 meter.