Govan M. Mbeki, sørafrikansk frigjøringsleder, nær venn og medarbeider av Nelson Mandela. Utdannet ved Fort Hare University, var redaktør for flere afrikanske opposisjonsaviser og ble i 1956 generalsekretær for frigjøringsbevegelsen African National Congress (ANC). I 1964 ble Mbeki dømt til livsvarig opphold på fangeøya Robben Island, løslatt 1987. Etter regimeskiftet i Sør-Afrika 1994 ble Mbeki visepresident i landets senat og viserektor ved Fort Hare University.