Gottlieb Daimler, tysk ingeniør, en av bilens «fedre». Konstruerte i 1883 verdens første hurtigløpende forbrenningsmotor. I 1885 kom verdens første motorsykkel, og året etter ble det montert en motor i et firehjuls kjøretøy. I 1891 bygde Daimler verdens første lastebil. I 1895 ble en Daimler-fabrikk grunnlagt i Storbritannia, mens de tyskproduserte bilene allerede omkring århundreskiftet fikk navnet Mercedes. Fabrikkene i Storbritannia og Tyskland har ikke hatt noen eiermessig forbindelse.