Gottfried Schadow, tysk billedhugger; Tysklands fremste klassisistiske billedhugger. Oppholdt seg i Roma 1785–87, der han bl.a. ble påvirket av Antonio Canova. Fra 1788 var Schadow byen Berlins billedhugger, drog 1791–92 til København og Stockholm for å studere støpeteknikk. Hans hovedverk er firspannet på Brandenburger Tor i Berlin (1794–95). Schadow utførte en rekke portretter av sin samtids berømte personer. Schadows utgangspunkt var rokokkoen, men gikk etter hvert over til et mer klassisistisk formspråk. Utgav Polyclet (1834), om menneskelegemets proporsjoner.