Gottfried Haberler, østerriksk-amerikansk sosialøkonom; bosatt i USA fra 1936. Professor i Wien 1928–36, ved Harvard University 1931–71. Hans hovedarbeider ligger på områdene konjunkturteori og teorier for internasjonal handel. Sterk tilhenger av en liberalistisk markedsøkonomi.