Gottfred Eickhoff, dansk billedhugger, elev av Despiau i Paris 1927–33, mottok også sterke inntrykk av Maillol, Osouf og andre. Med forbilde i egyptisk og arkaisk gresk kunst tilstrebet han en forenklet statuarisk form, forent med en fin oppfatning av det individuelle som ikke minst kommer til uttrykk i hans mange portrettbyster. Til torget i Sakskøbing utførte han 1940 den monumentale bronsegruppen Roepiger. Nasjonalgalleriet i Oslo eier bl.a. Marseille-piger (1935).