Gottfred, mannsnavn, fra tysk, men egentlig samme navn som norrønt Guðfröð; av Gott, 'gud, gude-' og fred, 'fred, vern'. Navnedag 6. mars.