Gothaprogrammet, tysk sosialdemokratisk partiprogram, i kraft 1875–91. Det var et kompromissprogram som ble vedtatt i Gotha 1875, da de to stridende retninger i det tyske sosialdemokrati, de såkalte «lasalleanerne» og de marxistiske eisenachere (Liebknecht, Bebel), sluttet seg sammen. Programmet var sterkt preget av Lassalles ideer, og ble skarpt kritisert av Marx, men ble allikevel mønster for de første sosialdemokratiske programmer i de nordiske land. I Tyskland ble Gothaprogrammet 1891 avløst av Erfurtprogrammet.