Gorontalo, by i Indonesia, Sulawesi (Celebes), på sørkysten av den nordlige halvøya Minahassa; 145 100 innb. (2003). Havneby med utførsel av bl.a. kopra. Islamsk universitet. Kom under nederlandsk kontroll i 1890-jårene. Nederlandsk koloniarkitektur.