Gordon Randolph Willey, amerikansk antropolog med kulturhistorie som spesialfelt; professor ved Harvard University 1950–87. Willey utførte et banebrytende arkeologisk arbeid i Virú-dalen i Peru, og er også kjent for sine studier i Mesoamerika og det sørvestlige Nord-Amerika. Bl.a. påpekte han viktigheten av økologisk mangfold som stimulus for urban utvikling og sivilisasjonsdannelse. Han utgav en lang rekke bøker, bl.a. Prehistoric Settlement Patterns in the Viru Valley, Peru (1953), An Introduction to American Archaeology (2 bd., 1966–71) og A Consideration of the Early Classic Period in the Maya Lowlands (1985, sm.m. P. Mathews).