Gonyostomum, ferskvannsslekt av grønne nålflagellater, Raphidophyceae. G. semen har nesleorganeller som kan irritere huden hos badende, men er ellers ikke kjent skadelig. Gonyostomum er vanlig i skogstjern i Sør-Norge og kan av og til opptre i masseforekomster.