Gollevárri, samisk anlegg for massefangst av villrein mellom Varangerfjorden og Tana, her er over 530 fangstgroper, en rekke skyteskjul og en boplass datert til middelalderen.