NASA-bakkestasjon for kommunikasjon med især ubemannede romfartøyer. Ligger i Mojaveørkenen, USA, ca. 80 km nord for Barstow, California. Omfatter bl.a. styrbare antenner med diameter 70 m og 34 m. Antennene tilhører Deep Space Network og opereres av Jet Propulsion Laboratory. Stasjonen ble benyttet første gang 1958.