Gola, skogområde i Sierra Leone.Mer enn en tredjedel av Sierra Leone er dekket av skog. Gola skogreservat er tropisk regnskog ved grensen til Liberia. Tømmerproduksjon.