Gol og Hemsedal, tidligere kommune i Buskerud, opprettet i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Den ble delt i 1897 i henholdsvis Gol og Hemsedal kommuner. Den tidligere kommunen hadde 3883 innbyggere ved delingen.