Godsterminal

Godsterminal hos samlaster for mottak, sortering og distribusjon av gods.
Godsterminal

Artikkelstart

Godsterminal er en stasjon for godstransport. Ordet brukes også om en flyfraktterminaler, jernbaneterminaler og godshavner.

Faktaboks

Uttale
terminˈal
Etymologi
engelsk, fra latin terminalis, avledet av terminus 'grensestein; grense, avslutning, ende'

Terminalen kan være både en endestasjon eller et knutepunkt på en rute. Det kan være en stor sentral terminal, mindre knutepunkter med kryssende trafikk, eller helt ned til siste stopp på en konkret rute.

Østlandet har flere terminalområder rundt Oslo, blant annet Gardermoen/Berger for vei- og flytrafikk. Vestby sør-øst for Oslo har vei- og banetilknytning. Vestby er også en «Dry Port» (innlands havn) med terminalavtale med nærliggende havner. Drammen havn er en kombinert terminal for vei og bane.

En godsterminal har flere funksjoner i tillegg til selve håndtering av gods i ulike formater, blant annet terminalledelse, distribusjon, lagerhold, drift, service og salg.

Godsterminaler er sårbare i situasjoner med mye gods der kapasiteten settes på prøve. Årsaker til kapasitetsutfordringer kan også skje ved driftsavbrudd og stopp i sorteringsbånd og kø foran rampene. Ytre forhold som driftsavbrudd hos jernbane eller kø på veinettet kan også føre til press på terminalapparatet.

Tiltak som kan redusere sårbarheten er god oversikt over hvor transportmateriell befinner seg til enhver tid. Et bil- og containerregister ved siden av god maskinell laste- informasjon vil være viktig. Materiellmangel fører til opphoping av gods og kan skape forsinkelser i distribusjonen. Rutiner for lokalisering, parkering, henting og annen håndtering av materiell er en del av oppgavene for terminalledelsen. Rangering er den praktiske organisering av materiell. Her følger også kontroll av at rett materiell benyttes i hvert enkelt tilfelle. Det må eksempelvis ikke være mulig å kjøre ut av porten med feil materiell og gods. Container- og bilnummer må samsvare med transportordre.

Lønnsomheten til logistikkterminaler er avhengig av gode håndteringsrutiner og utnyttelse av transportenhetene. Prioritering av leveranser og kjøreruter skjer normalt av terminalledelsen og ikke av sjåføren som får ordre for opplasting og kjørerute. Terminalen har også ansvar for fraktberegning basert på booking fra kundene og mål og vekt for det godset som faktisk blir innlevert. Salgsapparatet tilknyttet terminalen skal gjerne finne kunder som passer til eksisterende produksjon. Har man ledig kapasitet på en rute, så selger man gjerne mer plass på nevnte rute i stedet for å sette opp nye ruter.

Arealutnyttelse er også en viktig del av terminalplanleggingen. Hvordan man skal utvikle området tilpasset kundene byr på utfordringer. Det kan gjelde antall ramper, plassering av hentelager, parkering, bilvask, kjølelager, administrasjon og andre funksjoner. Sortering er også et sentralt tema for både mottak og distribusjon. Terminalledelsen må spørre seg selv om terminalen har en god struktur for innhenting, sortering, opplasting og utkjøring. I vurderinger kan inngå om det er gods som ikke bør terminalbehandles, men bør gå direkte til mottaker.

Beredskap for plutselige endringer er ytterligere en funksjon terminalledelsen må håndtere. Dette kan skyldes stopp i sorteringsanlegget eller ekstra volumer med gods. I slike tilfeller må man ha en beredskapsplan for å minimere forsinkelser. Dette kan omfatte vurderinger av om det er interne systemer som kan utføres smartere.

En jernbaneterminal for gods har et adkomstområde for inn- og utregistrering av gods. Avhengig av terminalstørrelsen vil det også være interne veier for intern transport på terminalområdet. Det er lastegater og depoter for gods, trucker og kraner. Flere jernbanespor knytter terminalen til det eksterne jernbanenettet. Terminalen har også egne spor for skifting og hensetting av vogner samt egne lastespor. Et styringssenter kontrollerer driften av togoperasjonene. Et eksempel på en slik stor godsterminal for jernbane er Alnabruterminalen i Oslo.

Effektive terminaler kjennetegnes blant annet av at operasjonene er spesialiserte, moderne utstyr, god kompetanse og god samhandling.

Operasjoner rendyrkes i forhold til godstyper. Det er effektive porter for levering og henting av gods.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg