(Fagerbakken) i Hamarøy i Nordland, tidligere naturreservat mellom fjellryggen Slunkkavárri og Sjuendvatnet i Sagelvvassdraget lengst sør i kommunen. Vernet for å bevare en forekomst av svært produktiv løvskog på granittgrunn og med betydelig forekomst av storklokke. Området inngår fra 2011 i Sagvassdalen naturreservat, se Sagvassdalen og naturen i Hamarøy.