Gnaeus Domitius Corbulo, romersk feltherre under Claudius og Nero. En tid stattholder i Nedre-Germania, hvor han kjempet mot chaukerne og friserne. Senere gjenvant han Armenia for romerne. Da han vakte Neros misunnelse og frykt, ble han kalt til Hellas 67, hvor han ble dømt til døden, men drepte seg selv.