Glyptodontidae, kjempebeltedyr, utdødd familie i ordenen gomlere. Opptil 3 m lange, planteetende pattedyr, hvis kropp var dekket av et massivt panser, som var bygd opp av fast forbundne, tykke, små benplater. De var nære slektninger av de nålevende beltedyrene. Som de fleste gomlere manglet de fortenner og hjørnetenner, og deres kinntenner hadde ikke utviklet emalje. Glyptodontidae dukket opp i begynnelsen av tertiær og døde ut i midten av kvartær. De fleste er kjent fra Sør-Amerika, men noen nådde i kvartær også til Mellom- og Nord-Amerika.