Glozel, landsby i Frankrike, departement Allier, ca. 20 km sørøst for Vichy. I 1920-årene ble det her funnet bl.a. skår av leirkar med innrissede bilder og skrifttegn. Funnene utløste en meget skarp strid i Frankrike og blant arkeologer ellers, idet bl.a. Salomon Reinach daterte dem til tidlig yngre steinalder og mente at innskriftene stammet fra den eldste og tidligere ukjente skrift i Europa. Historikeren Camille Jullian hevdet at funnene er meget yngre, fra jernalderen. De fleste arkeologer sluttet seg etter hvert til den oppfatning at de dels er moderne forfalskninger, dels er oppblandet med saker av forskjellig proveniens og alder. Nye dateringer av Glozel-funnene ved termoluminescens-metoden har imidlertid gitt resultat som varierer mellom 700 f.Kr. og 100 e.Kr. Disse dateringene har gitt ny næring til de gamle teoriene om at skrifttegnene kan være ekte.