Glombo, boligområde i Fredrikstad kommune, Østfold, ved Vesterelva på nordøstre del av Kråkerøy, del av den sammenhengende bymessige bebyggelsen i tettstedet Sarpsborg/Fredrikstad.