Global boundary Stratotype Section and Point, stratigrafisk referansepunkt som definerer grensen mellom to ulike geologiske tidsperioder.