Glavkosmos, navn på romorganisasjon opprettet 1985 av Sovjetunionen i et forsøk på å kommersialisere den sivile del av romprogrammet. Fikk mindre betydning etter omorganiseringen av russisk romvirksomhet i 1992.