Glassreke, en art av tifotkreps innen infraorden reker (Caridea). Glassreke lever planktonisk på dypt vann. De er flatklemte fra siden, nesten gjennomsiktige røde og hvite. Utbredt langs kysten.