Gladiolus, planteslekt i sverdliljefamilien, knollvekster med skjeve, praktfullt fargede blomster i langt, ensidig aks og sverdformede blad på en slank og gjerne høy stengel. Av de ca. 300 artene hører de fleste hjemme i Sør-Afrika, enkelte også i Sør- og Mellom-Europa. Mange arter med varieteter og sorter er verdifulle prydplanter for snitt og grupper. I Norge blir de dyrkete sortene gjerne kalt hagegladiolus, er ca. én meter høy, med blomster i rødt, gult, fiolett eller hvitt. Formering med frø eller små yngelknoller. Gladiolus er ikke hardføre, knollene må tas inn og overvintre frostfritt. Sumpgladiolus, G. palustris, har blitt funnet viltvoksende i Norge.