Gløer, mannsnavn, norrønt Glœðir, av verbet glœða, 'gløde'; også skrevet Glør, Gløder.