Gjevdefossen, foss i elven Gjøv i Gjøvdal, Åmli kommune, Aust-Agder. Utbygd i Åmli-Gjøv kraftstasjon med en maskininstallasjon på 18,4 MW og en midlere årsproduksjon på 68 GWh; fallhøyde 54,5 m.