Gjest, mannsnavn, norrønt Gestr, 'gjest, fremmed'; opprinnelig tilnavn; også skrevet Jest.