Gjemt er ikke glemt, ordspråk av latinsk opprinnelse, Quod differtur, non aufertur (Det som er stuet bort, er ikke kastet bort). Finnes hos Arnobius d.y. ca. 450. Eventyrtittel hos H. C. Andersen, 1866.