Gjallarbru, i norrøn mytologi en bro som fører over elven Gjǫll ('den gjallende, brusende') som ligger på Hel-veien som fører «nord og ned», og danner grensen mellom de dødes og de levendes verden. I middelaldersk norsk diktning (Draumkvedet) er Gjallarbru den smale bro til paradiset. Forestillingen om broen over til den andre verden er universell.