Gjømmervatnet, vann sørvest for Misværfjorden i Skjerstad, Bodø kommune, Nordland. 5,7 km2, 398 moh. Vannet, som er regulert, har avløp ved Oldereidelva nordover via blant annet Børnupvatnet (328 moh.) til Oldereid ved Misværfjorden. Fallet fra Børnupvatnet til fjorden er utnyttet i Oldereid kraftstasjon (12 MW i maskininstallasjon og 70 GWh i midlere årsproduksjon; fallhøyde 316 m).