Gjøkvassneset, skogområde på et nes i Gjøkvannet i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Gjøkvassneset består av grov morene og stedvis finnes ren blokkmark fra siste istid. Et areal på 0,089 km2 er naturreservat.