Giuseppe Motta, sveitsisk politiker. Finansminister 1912–19, utenriksminister 1919–40, forbundspresident 1915, 1920, 1927, 1932 og 1937. Det lyktes ham 1920 å få Sveits med i Folkeforbundet, under godkjennelse av Sveits' nøytralitet, og han deltok meget aktivt i forbundet.