Giuseppe Marc'Antonio Baretti, italiensk forfatter, filolog og kritiker. Han bodde lenge i England, der han ble mottatt med åpne armer av dr. Samuel Johnsons krets, og begynte som formidler mellom engelsk og italiensk litteratur og kultur. Etter Addisons og Johnsons eksempel utgav han (i Venezia og Milano) 1763–65 et litterært tidsskrift som han kalte La frusta letteraria (Den litterære pisken). Pisken svingte han over akademiet Arcadia, over pedanteri og affektasjon i rokokkoens italienske diktning. Han søkte også å åpne landsmenns og franskmenns øyne for Shakespeares storhet. Han hadde en arg motstander i Voltaire, og mot ham skrev han sin berømte Discours sur Shakespeare et sur Monsieur Voltaire (1770). An Account of Manners and Customs of Italy (1768) er et forsvarsskrift for italienerne. Ordboken Dizionario delle lingue inglese e italiana skrev han i England. Baretti ble 1769 sekretær i The Royal Academy of Arts, og fikk senere pensjon av den britiske kongen.